Palvelut

Filmin liitokset

Ammattitaitoinen filminleikkaaja käy kaikki liitokset läpi ja korjaa ne tarvittaessa. Samalla filmin muut vauriot tarkistetaan ja tilanteen mukaan korjataan. Filmit kelataan pikkurullilta isommille 120m keloille. Tähän on olemassa useampikin syy. Ensinnäkin isompi kela on nopeampi käsitellä isossa digitaaliskannerissa, toiseksi isompi kela pyörii stabiilimmin, eikä filmi tarraudu siihen kiinni. Asiakas saa filminsä takaisin isoilla keloilla suojakoteloihin pakattuina. Olipa kysymys sitten uudesta tai 50 vuotta vanhasta filmistä, isompi kela pitää filmin suorempana suuremman keskiönsä ansiosta. Ammattitaitoinen filminleikkaaja korjaa samalla filmin mahdolliset vauriot.

Image

Filmin puhdistus

Filmin puhtaus on ensiarvoisen tärkeää filminsiirron lopputuloksen kannalta. Paras lopputulos saavutetaan, kun filmi on ensin pesty puhtaaksi irtoroskista ja noesta. Filmit puhdistetaan joko ultraäänipesulaitteessa tai käsin alkoholipitoisella puhdistusaineella filmityypistä ja kunnosta riippuen. Kemikaali on vaaratonta filmille ja haihtuu 100 prosenttisesti. Reel One:ssa on käytössä myös reaaliaikainen digitaalinen roskanpoistojärjestelmä, mutta sitä käytetään vain erikseen sovittaessa.

Image

Filmin skannaukset

Siirron hinta on verrannollinen laatuun. Reel One:ssa kaikki siirrot tehdään digitaaliskannerilla. Tv- ja elokuvatuotantoon tarkoitettu ammattilaitteisto takaa, että filmisi digitoituu parhaalla mahdollisella laadulla. Filmi on vanhaa ja magentan väristä. Digitaaliskannerissa värit korjataan siirron yhteydessä reaaliaikaisesti. Projektorisiirron tyypillinen vika on, että kuva on pehmeää, valkoiset palavat puhki ja osa kuvasta jää liian tummaksi. Reel One:ssa onnistuu kaikki filmiformaatit: 8mm, 9.5mm, 16mm, 35mm, ja 70mm. Aidolla Rank Cintel digiskannerilla.

ImageReel One digitaaliskanneri
ImageProjektori + digitaalikamera

Valo-/värikorjaus

Valo-/värikorjaus kuuluu tärkeänä osana filmin siirtoon. Filmiin syntyy myös helposti värivirheitä väärällä valotuksella. Myös kehitysprosessin aikana sävyt saattavat vääristyä. Vanhoissa filmeissä aika muuttaa sävyjä magentan suuntaan. Kaikki sävyt ovat korjattavissa filmin digitoinnin yhteydessä. Jos filmi jätetään siirrossa liian tummaksi, ei siitä enää jälkikäteen saa harmaasävyjä irti. Vastaavasti, jos filmi skannataan liian kirkkaana ja valkoiset palavat puhki ei niitä voi enää jälkikäteen korjata.

Esimerkiksi negatiivi originaalissa valokorjaukset tehdään joka otokselle erikseen. Reel One:ssa kotifilmitkin valokorjataan otoksittain. Tummiin sisäkuviin saadaan lisää valoa, jotta ihmiset voi tunnistaa ja samalla taas kauniit ulkokuvat pidetään sopivan kirkkaina, jotta valkoiset eivät mene yli. Samalla filmille suoritetaan myös perusvärikorjaus. Tämä on käsityötä, joka sisältyy meillä filmin digitoinnin hintaan. Mikään automaatti ei tunnista liikkuvasta kuvasta valotusta tai värimuutoksia oikein. TV- ja elokuva-alan ammattilaiset tekevät Reel One:ssa myös kaitafilmin valo- ja värikorjaukset. Kotifilmeissä sävyjä ei kuitenkaan vertailla yhtä pitkään kuin ammattifilmeissä, vaan tärkeintä on että kuva on kirkasta, terävää ja perusvärikorjattua.

Image

Digitointi

Filmien 8mm, 9,5mm, 16mm, 35mm lisäksi digitoimme useimpia videoformaatteja: VHS, Svhs, Video8, Hi8, Digital8, DV, HDV, Minidv, Beta max, V2000.

Lisäksi laaja valikoima myös ammattiformaatteja: U-matic SP/HB/LB, Beta sp, Beta SX, Digibeta, DVcam, XDcam, DVCpro, MII.

Audioformaatit: kelanauha, C-kasetti, Minidisk, DAT.

Diat, negat, kuvat.

Image

Mediakorjaus

Analogivideoiden digitoinnissa käytämme aikavirheen korjainta, joka vakauttaa kuvan huojuntaa. Erikseen sovittaessa voimme korjata videoissa esiintyvää kohinaa tai rakeisuutta vielä reaaliaikaisella mediakorjaimella.

Reel One:ssa filmin digitointi tehdään natiivina jo puhdistetulle filmille, jolloin mediakorjainta ei käytetä ellei erikseen näin sovita. Joskus kamerassa on aikanaan ollut käyntihäiriötä tai kuva on erityisen rakeista. Tällöin digitaalinen mediakorjain voi parantaa otoksien laatua. Se käsittelee filmiä reaaliajassa. Se mm. pienentää filmin rakeisuutta ja poistaa roskia. Laitteella on myös mahdollista hävittää vanhoissa filmeissä näkyvää filmin pinnan väreilyä (flicker). Samalla voidaan myös vakauttaa filmin liikettä, joka on syntynyt kuvausvaiheessa kameraportissa.

Image