Tjänster

Filmfogar

En professionell filmklippare går igenom alla fogar och reparerar dem vid behov. Samtidigt inspekteras eventuella övriga skador på filmen och de repareras där det behövs. Filmerna lindas från små rullar till större 120 meters spolar. Det finns flera orsaker till detta. För det första kan en större spole bearbetas snabbare i en stor digital skanner, och för det andra roterar en större spole mer stabilt och filmen fastnar inte vid den. Kunden får tillbaka sin film på stora spolar packade i skyddande fodral. Vare sig det är frågan om en ny eller en 50 år gammal film, håller den större spolen filmen rakare tack vare sitt större mittparti.

Image

Filmrengöring

Filmens renhet är avgörande för filmöverföringens slutresultat. Det bästa resultatet uppnås då filmen först tvättas ren från löst skräp och sot. Filmerna rengörs antingen i en ultraljudsrengörare eller för hand med ett alkoholhaltigt rengöringsmedel, beroende på filmens typ och skick. Kemikalien är ofarlig för filmen och avdunstar till 100%. Reel One har också en digital realtids-mediekorrigerare, men den används endast enligt separat avtal.

Image

Filmskanning

Överföringen pris står i proportion till kvaliteten. På Reel One görs alla överföringar med en digital skanner. Professionell utrustning för TV- och filmproduktion garanterar att din film digitaliseras med bästa möjliga kvalitet. Filmen kan vara gammal och magenta-färgad. En typisk brist i projektoröverföring är att bilden är mjuk, vita ställen bränner igenom, och delar av bilden blir för mörka. I en digital skanner korrigeras färgerna i realtid under överföringen. Reel One kan hantera alla filmformat: 8mm, 9,5mm, 16mm, 35mm och 70mm. Med en äkta Rank Cintel digital scanner.

ImageReel One digital scanner
ImageProjektor + digitalkamera

Ljus / färgkorrigering

Ljus- / färgkorrigering är en viktig del av filmöverföringen. Färgdefekter uppträder lätt i filmen vid felaktig exponering. Även under framkallningsprocessen kan färgfel lätt uppstå. I gamla filmer ändras nyanserna med tiden i riktning mot magenta. Alla nyanser kan korrigeras i samband med att filmen digitaliseras. Om filmen tillåts bli för mörk under överföringen kan gråskalor inte fås fram i efterhand. På motsvarande sätt, om filmen skannas för ljust och vita områden bränner igenom, kan de inte korrigeras i efterhand.

Till exempel görs ljuskorrigeringar separat för varje tagning i det negativa originalet. På Reel One ljuskorrigeras även hemmafilmer tagning för tagning. Mörka interiörbilder får mer ljus så att människor kan kännas igen, samtidigt som vackra exteriörer hålls lämpligt ljusa så att de vita områdena inte går överstyr. Samtidigt genomgår filmen också en grundläggande färgkorrigering. Det här är ett manuellt arbete, som hos oss ingår i priset för filmens digitalisering. Ingen automat kan korrekt detektera exponering eller färgförändringar i rörliga bilder. På Reel One gör TVoch filmproffs också ljus- och färgkorrigeringar på smalfilmer. På hemmafilmer jämförs dock inte nyanserna lika länge som på professionella filmer, utan det viktigaste är att bilden är klar, skarp och basfärgskorrigerad.

Image

Digitalisering

Förutom 8mm, 9.5mm, 16mm och 35mm film digitaliserar vi de flesta videoformaten: Vhs, Svhs, Video8, Hi8, Digital8, DV, HDV, Minidv, Beta max, V2000.

Dessutom ett brett sortiment av professionella format: U-matic SP / HB / LB, Beta sp, Beta SX, Digibeta, DVcam, XDcam, DVCpro, MII

Audioformat: rullband, C-kassett, Minidisc, DAT.

Diabilder, fotonegativ, foton.

Image

Mediekorrigering

När vi digitaliserar analoga videor använder vi en tidsfelskorrigering som stabiliserar bildens svajande. Enligt separat överenskommelse kan vi också korrigera brus eller kornighet i videorna med en realtids-mediekorrigerare.

På Reel One görs digitaliseringen av filmen nativt till den redan renade filmen, varvid mediekorrigeraren inte används om inte särskilt överenskommet. Ibland har kameran inte fungerat korrekt, eller bilden är särskilt kornig. I det här fallen kan den digitala mediekorrigeraren förbättra tagningarnas kvalitet. Korrigeraren hanterar filmen i realtid. Bl.a. minskar den filmens kornighet och tar bort skräp. Den möjliggör också eliminering av filmytans flimmer (flicker) som man kan se i gamla filmer. Samtidigt kan man också stabilisera den filmrörelse som har uppkommit i kameraporten under filmningen.

Image