Reel One oy ilmalankatu 2 00240 Helsinki
       
           
filmin liitokset Filmin puhdistus        
filmin puhdistus          
siirtotekniikat
       
digi-formaatit
valo/värikorjaus
mediakorjaus
aikakoodikopiot
dvd-koodaus
filmin säilytys
 
ajankohtaista
digitointihinnat
linkit
 
 
yhteystiedot
 

     

Filmin puhtaus on ensiarvoisen tärkeää filminsiirron lopputuloksen kannalta. Paras lopputulos saavutetaan, kun filmi on ensin pesty puhtaaksi irtoroskista. Filmit puhdistetaan yleensä ultraäänipesulaitteessa .Huonokuntoiset tai erityisen likaiset filmit voidaan puhdistaa käsin alkoholipitoisella puhdistusaineella. Kemikaali on vaaratonta filmille ja haihtuu 100 prosenttisesti. Reel One:ssa on käytössä myös reaaliaikainen digitaalinen roskanpoistojärjestelmä , mutta sitä käytetään vain erikseen sovittaessa.