Reel One oy ilmalankatu 2 00240 Helsinki
       
           
filmin liitokset Pathe 9,5mm filmit        
filmin puhdistus          
siirtotekniikat
       
digi-formaatit
valo/värikorjaus
mediakorjaus
aikakoodikopiot
dvd-koodaus
filmin säilytys
 
ajankohtaista
digitointihinnat
linkit
 
 
yhteystiedot
 

katso filmi  windows media 1,72mt  
Harvinaista lentokuvaa Suomesta COMET   G-ALYS   vierailulla
9,5mm filmille taltioituna Helsingissä. Kone otettiin käyttöön
  1951 ja rikkoutui 1955
   
Videoleikkeet ovat matalalaatuisia, jotta latausajat eivät muodostuisi liian pitkikisi.  
 
   
9,5mm Pathe filmi tuli markkinoille 1922 Ranskassa. Muista filmeistä poiketen 9,5mm filmin perforointi sijaitsee filmin keskellä ruutujen välissä. Vanhimmat otokset ovat jo museotavaraa. Useasti 9,5mm filmi on niin kuivaa , että se ei kestä enää projektorilla ajoa. Reel One on ainoa Euroopassa, joka siirtää myös 9.5mm filmiä Aidolla Rank Cintel digi-skannerilla.